Dewi Sri : Dewi Lambang Kemakmuran Hasil Bumi

0 1.956

Dewi Sri atau Dewi Sulastri dalam pedalangan Jawa adalah putri sulung Prabu Sri Mahapunggung, raja negara Medangkamulan dengan Dewi Danawati. Prabu Sri Mahapunggung adalah nama gelar Bathara Srigati, putra Sanghyang Wisnu dengan Dewi Sri Sekar atau Sri Widowati yang turun ke Arcapada untuk menjaga kelestarian dunia. Dewi Sri mempunyai tiga orang adik kandung, yaitu : Sadana, Wandu dan Oya.

Dewi Sri berwajah sangat cantik. Ia diyakini sebagai titisan Bathari Sri Widowati, neneknya. Dewi Sri memiliki sifat dan perwataan : murah hati, baik budi, sabar dan bijaksana. Bersama adiknya, Sadana, ia dikenal sebagai Dewi lambang kemakmuran hasil bumi. Dewi Sri sebagai Dewi Padi, sedangkan Sadana sebagai Dewa hasil bumi lainnya, seperti : umbi-umbian, kentang, sayur-sayuran dan buah – buahan.

Oleh karena itu mereka tidak pernah dipisahkan. Dalam lakon “Sri Sadana” diceritakan, bahwa Sadana meloloskan diri pergi dari negara Medangkamulan karena dimarai oleh ayahnya. Dewi Sri setelah mengetahui kepergian adiknya, lalu pergi mencarinya. Setelah melalui berbagai rintangan dan pengalaman pahit karena dalam perjalanan bertemu dengan raksasa Kalagumarang atau Karungkala yang terus menerus mengejarnya.

Setelah selamat dari  nafsu jahat Karungkala, akhirnya Dewi Sri dapat bertemu kembali dengan Sadana sebagai Dewa Hasil Bumi, Dewi Sri dan adiknya. Sadana diyakini hidup sampai akhir jaman, sebab mempunyai tugas memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Dewi Sri adalah seorang puteri dari Prabu Srimahapunggung di negeri Medangkamulan, dan berkedudukan sebagai dewi.

Dewi Sri bersaudara laki-laki bernama Raden Sadana. Ketika dewasa, Raden Sadana akan dijodohkan, namun ia menolak. Pergi Raden Sadana meninggalkan negerinya. Dewi Sri yang mendengar kepergian saudaranya ikut pula.

Source My Wayang Kaskus
Comments
Loading...