Falsafat Wayang : Simbol Wayang Kesemuan Jawa

0 232

Terkait dengan Wayang Beber Kyai Remeng, kesemuan rasa Jawa ini jelas tertangkap dari ikhwal cerita yakni ketika Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Candrakirana sedang berbincang-bincang untuk mengetahui seberapa jauh ukuran cinta masing-masing.

Panji Asmarabangun: “diajeng, sejatine tresnamu ki sepira to dhateng kakang?”. Galuh caos wangsulan bilih tresnanipun dhateng garwa dipun ibarataken sak thukulung kuku ireng (cemeng). Tembung menika ingkang ndadosaken Raden Panji penggalihipun lingsem karana boten priksa werdinipun. Dene werdinipun tembung menika, bilih tresnanipun Sekartaji boten wonten telasipun lan tansah tuwuh kados kuku. Kuku menika saben dipun pagas, tansah tuwuh malih. Nila Raden Panji lajeng jengkar saking Jenggala, tumuju dhateng perenging gunung Pananggungan saperlu teteki, khanti asma samaran Remeng Mangunjaya.

Source media.neliti.com media.neliti.com/media/publications/191291-ID-makna-simbolis-dan-nilai-historiswayang.pdf
Comments
Loading...