Iringan Wayang : Gending Patalon Tak Awal Wayang

0 219

Gending patalon bukan semata-mata gending untuk mengawali sebuah pertunjukan wayang, akan tetapi apabila dicermati gending patalon mempunyai banyak keindahan dan mempunyai banyak pelajaran hidup yang sangat menarik untuk disimak. Penyajian gending patalon sangat pempengaruhi pertunjukan gending selanjutnya, karena gending patalon disajikan pada awal pertunjukan wayang. Apabila penyajian gending patalon kurang berhasil, maka akan mempengaruhi semangat para pengrawit.

Maka dari itu dalam penyajianya harus memperhatikan pathet serta kemampuan para pengrawitnya. Penyajian gending-gending patalon sedikit demi sedikit mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Para pengrawit selalu berimajinasi dan berkreasi untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan para penonton. Pertunjukan wayang pada setiap daerah mempunyai gaya.

Source repository.isi-ska.ac.id repository.isi-ska.ac.id/70/1/INGAN%20PUASARI.pdf
Comments
Loading...