Jenis Wayang : Pendidikan Pancasila lewat Wayang

0 90

Melakukan penelitian terhadap peran dalang wayang purwa dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dengan mengambil temporal 1980-an sampai 1998, penelitian saya fokuskan di Kota Semarang. Kalau ditanya, kenapa Semarang? Maka saya katakan bahwa Semarang merupakan ibukota provinsi sekaligus pusat pemerintahan Jawa Tengah. Semarang juga berpenduduk suku Jawa terbanyak di Jawa Tengah, di luar vorstenlanden seperti Surakarta.

Dan dari arsip-arsip yang saya teliti, semangat Presiden Soeharto untuk menanamkan semangat cinta Pancasila begitu tinggi. Tentu generasi yang lahir tahun 50-an hingga 80-an masih merasakan kewajiban mengikuti pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan berbagai pola. Bukan hanya bagi yang masuk perguruan tinggi maupun pegawai negeri, pelaku kesenian saat itu juga wajib mengikuti sarasehan P4.

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (B-P7), sebagai organ yang bertanggungjawab pada Pelaksanaan Pemasyarakatan dan Pembudayaan P4, menggelar sarasehan bersama pihak-pihak yang diharapkan mampu menjadi agen pemasyarakatan P-4 ke khalayak umum. Salah satu agen pemasyarakatan P-4 adalah para seniman, yang ditatar untuk menjadi penyuluh P-4.

Source kompasiana.com kompasiana.com/fadhilna/59302061137f612d77f62bf9/pendidikan-pancasila-melalui-wayang-kulit
Comments
Loading...