Lakon Pewayangan : Cerita Panji, Visualisasi Seni

0 198

Cerita panji merupakan alternatif dari epos besar Ramayana dan Mahabarata. Ada sejumlah seni pertunjukan yang malah dengan sengaja mengabaikan epos dari india tersebut dan hanya memilih cerita panji, seperti wayang topeng dari Malang. Semula bukan hanya Panji saja yang menjadi cerita dalam pementasannya, namun dalam perkembangannya hanya memilih cerita panji saja. Sehingga kemudian wayang Topeng Malang menjadi identik dengan cerita Panji.

Wayang topeng adalah sebuah pertunjukan seni drama dengan penonjolan pada aspek tari sebagai dasar penyajian dan sebagai salah satu aspek komunikasi  di samping vokal dalang. Di Jawa Timur seni pertunjukan drama tari bermula dari seni pertunjukan pada masa kerajaan Majapahit, disebut wayang Wwang.

Source Tera terakota.id/cerita-panji-visualisasi-seni-pertunjukan-wayang-topeng-malang
Comments
Loading...