Lakon Pewayangan : Lakon Wayang Mahabharata

0 135

Syarat yang diajukan Dewi Setyawati agar putra lelaki yang dilahirkan kelak harus menjadi raja Astina gantikan Prabu Santanu, telah membuat sang Prabu murung dan akhirnya sakit karena sebelumya beliau telah mengangkat Pangeran Ganggadata (Dewabrata) sebagai putra mahkota yang nantinya akan menggantikan dirinya sebagai raja di Astina. Melihat kondisi ayahandanya, Ganggadata kemudian bersumpah demi kebahagiaan dan kepentingan rajanya sekaligus demi melanjutkan dinasti Astina lalu bersumpah bahwa ia rela menyerahkan tahta kerajaan Astina & akan hidup sebagai Brahmacarya (wadat), tidak menikah seumur hidupnya agar kelak tidak terjadi perebutan kekuasaan diantara keluarga sendiri.

Setelah sumpah terucapkan  dan akhirnya Ganggadata dianugrahi gelar sebagai Bisma Dewabrata oleh dewata, maka menikahlah Prabu Santanu dengan Dewi Setyawati (Durgandini = Lara Amis). Dewi Setyawati ini dulunya adalah putri dari kerajaan Wirata yang bersuamikan Begawan Palasara dan mereka sudah berputra seorang lelaki yang kemudian mengikuti jejak ayahandanya sebagai pertapa yang bernama Begawan Abiyasa.

Source Kompas kompasiana.com/jatikumoro/54f6d765a33311b3518b4be3/mahabharata-dan-lakon-wayang-yang-semrawut
Comments
Loading...