Lakon Pewayangan : Silang Pendapat Karna Salya

0 185

Terjadilah silang pendapat antara Karna dengan Salya. Karna yang merasa memiliki dua senjata ampuh pemberian Dewa bersifat congkak dan sombong. Karna bersedia mati demi Kurawa. Kemarahan Salya memuncak hampir tejadi pertumpahan darah. Akhirnya Karna meninggalkan Astina kembali ke Awangga, pertemuan kembali tenang. Kresna menghadiri pasewakan agung Astina bertemu dengan para sentana dan Duryudana. Kresna menagih janji kepada Duryudana agar sebagai kesatria memenuhi kewajibannya.

Semula Duryudana menerima kesanggupan untuk menepati janjinya. Duryudana menemui Gendari tentang kehadiran Kresna sebagai wakil Pandawa untuk memnita Indraprasta dan separuh Astina. Gendari teringat sumpahnya sehingga memerintahkan kepada Duryudana agar menolak keingingan Kresna. Dalam dialog terakhir Duryudana menolak.

Source journal.unnes.ac.id journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/download/2220/2282
Comments
Loading...