Lakon Pewayangan : Wahyu Purbasejati, Roh Titis

0 122

Kisah ini menceritakan roh Prabu Sri Rama dan Raden Lesmana menitis kepada Prabu Kresna, Prabu Baladewa, dan Raden Arjuna. Juga dikisahkan awal mula kemunculan Kapi Anoman, pahlawan bangsa wanara dari zaman kuno yang kemudian mengabdi kepada Prabu Kresna. Kapi Anoman mendapat tugas mengejar roh prabu Rahwana. Prabu Rahwana Dasamuka adalah raja raksasa dari Kerajaan Alengka yang terletak di Pulau Sailan. Ia merupakan keturunan Prabu Hiranyakasipu yang pada zaman dahulu tewas di tangan Batara Wisnu dalam wujud Sang Narasinga.

Semasa hidupnya, Prabu Rahwana sangat pandai dan alim. Ia pemuja Batara Guru yang taat dan juga ahli dalam menghafal kitab suci. Namun sayangnya, kepandaian dan kealimannya itu telah membuat Prabu Rahwana menjadi lupa diri. Merasa sudah pasti masuk surga, ia pun bertindak sewenang-wenang, mengumbar angkara murka, serta memaksakan kehendaknya terhadap semua orang. Hingga pada puncaknya, ia menculik Rakyanwara Sinta, istri Raden Sri Rama di Hutan Dandaka.

Raden Sri Rama lalu bekerja sama dengan Prabu Sugriwa raja bangsa wanara di Kerajaan Guakiskenda untuk merebut kembali sang istri. Dalam puncak pertempuran di Kerajaan Alengka, Raden Sri Rama berkali-kali menewaskan Prabu Rahwana, tetapi raja raksasa tersebut selalu dapat hidup kembali berkat pengaruh Aji Pancasunya. Hingga akhirnya, ketika Raden Sri Rama berhasil merobohkan raksasa Prabu Rahwana.

Source albumkisahwayang.blogspot.co.id albumkisahwayang.blogspot.co.id/2016/12/wahyu-purbasejati.html
Comments
Loading...