Literatur Pewayangan : Mengenal Gambar Tokoh Wayang Purwa

0 257
Judul : Mengenal Gambar Tokoh Wayang Purwa dan Keterangannya
Pengarang : Purwadi
Penerbit : Cendrawasih
ISBN :
Cetakan Ke : 1  
Tahun Terbit : 2007  
Bahasa : Indonesia  
Jumlah Halaman : 280  
Kertas Isi : CD  
Cover : Soft  
Ukuran : 14 x 20 cm  
Berat : 300 gram  
Kondisi : Baru

Mengenal Gambar Tokoh Wayang Purwa adalah buku yang berisikan tentang gambar tokoh wayang purwa dan keterangannya. Jadi dengan buku ini dapat mempelajari serta mengetahui Seluruh Tokoh Wayang Purwa. Daftar isi

 1. Prabu abiyasa, Beg Abiyasa
 2. Abilawa
 3. Abimanyu
 4. Adirata
 5. Agnyanawati
 6. Airawata
 7. Dewi amba
 8. Dewi ambalika, Ambiki
 9. Dewi adrika
 10. Amongdenta
 11. Anggada
 12. Anggisrana
 13. Dewi Anggraini
 14. Anila/Kapi Anila
 15. Anjani Cantik/ Anjani Kera
 16. Anoman
 17. Antaboga
 18. Antabopa
 19. Antareja
 20. Antakawulan
 21. Arimba
 22. Arimbi reseksi/cantik
 23. Arimuka
 24. Arjunasarsrabahu
 25. Arjuna/janaka
 26. Batara Asmara
 27. Batari Awani
 28. Aswani Kumba
 29. Aswan, Aswin
 30. Aswatana
 31. Badrahini
 32. Bagaspati
 33. Bagong Ratu/ Menjadi raja
 34. Baka
 35. Baladewa
 36. Balaupata dan Cingkarabala
 37. Banuwati
 38. Barata
 39. Baradwaja
 40. Basudewa
 41. Basukarna
 42. Basupati
 43. Batara Guru
 44. Batara Kala
 45. Bilung/Sarawita
 46. Bima
 47. Bisawarna/Dentawilukrama
 48. Bisma
 49. Bogadenta
 50. Bomanarakasura
 51. Bomantara
 52. Brajadenta, Brajamusti
 53. Brajalamatan
 54. Brama
 55. Bratasena
 56. Bremana dan bremaniu
 57. Batara kamajaya
 58. Bukbis
 59. Bumiloka/ mustakaweni
 60. Burisrawa
 61. Buta terong
 62. Cakil
 63. Cangik
 64. Cantrik
 65. Caranggana
 66. Cekruk Truna
 67. Citraksa dan citraksi
 68. Citrawati, Prabu Citragada
 69. Dadungawuk
 70. Darmogosa
 71. Danapati
 72. Dandonwacana
 73. Batara darma
 74. Dasamuka
 75. Dasarata
 76. Destarasta
 77. Dewabrata
 78. Dewa ruci
 79. Dewi tari
 80. Ditya lembuculung
 81. Dersanala
 82. Dresthajumna
 83. Drupada
 84. Drupadi
 85. Durga
 86. Durgandana
 87. Durmagati
 88. Durma
 89. Dursala
 90. Dursasana
 91. Dursilawati
 92. Duryudana
 93. Ekalaya
 94. Emban
 95. Erawati
 96. Gagak Baka
 97. Gana
Source pusakadunia.com pusakadunia.com/mengenal-gambar-tokoh-wayang-purwa
Comments
Loading...