Nama Tokoh Wayang : Abimanyu, Putra Arjuna Subadra

0 1.278

Abimanyu adalah putra Arjuna dengan Dewi Subadra. Abimanyu memiliki nama lain yaitu Angkawijaya, Jaya Murcita, Jaka Pengalasan, Partasuta, Kirityatmaja, Sumbadratmaja, Wanudara dan Wirabatana. Ia memiliki 13 saudara lain ibu yaitu : Sumitra, Bratalaras, Bambang Irawan, Kumaladewa, Kumalasakti, Wisanggeni, Wilungangga, Endang Pregiwa, Endang Pregiwati, Prabakusuma, Wijanarka, Anantadewa dan Bambang Sumbada. Ia berwatak halus, baik tingkah lakunya, ucapannya terang, bertanggungjawab, pemberani dan keras hati.

Abimanyu mendapat anugerah “Wahyu Widayat” sejak dalam kandungan ibunya, sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengetahui segala hal. Setelah dewasa, Abimanyu mendapatkan “Wahyu Cakraningrat”, yaitu wahyu yang dapat menurunkan raja-raja besar. Ia juga mendapat Wahyu Makutha Raja yaitu wahyu yang menyatakan bahwa keturunannya lah yang akan menjadi penerus takhta para Raja Astina. Abimanyu mempunyai dua orang istri yang bernama Dewi Siti Sundari, puteri Prabu Kresna (Raja Negara Dwarawati) dan Dewi Utari, puteri Prabu Matswapati.

Dengan Dewi Utari Abimanyu memiliki putera yang bernama Parikesit. Abimanyu gugur dalam Bharatayudha.  Pada hari ke-13, Korawa menantang Para Pandawa untuk mematahkan formasi perang melingkar yang dikenal sebagai Chakrawyuha. Saat itu dari pihak Pandawa yang mengetahui strategi itu hanya ada tiga orang yakni Kresna, Arjuna dan Abimanyu. Namun Kresna dan Arjuna sibuk bertarung dengan laskar Samsaptaka. Dan tinggalah Abimanyu, yang memiliki pengetahuan bagaimana mematahkan formasi dari Chakrawyuha.

Source blog.hadisukirno.co.id blog.hadisukirno.co.id/abimanyu
Comments
Loading...