Nama Tokoh Wayang : Bagong Ratu, Punakawan Ratu

0 188

Bagong sedang bersedih, kemudian Bagong melakukan perjalanan hingga sampai negara Pancalaradya. Saat itu, Drupadi, istri Puntadewa sedang berada di Pancala kebetulah melihat Bagong.

Bagong, kenapa kamu ndik sini?

“Oh, Ndara Drupadi…” sahut Bagong geragapan

Iya Bagong…

“Anu ndara, kula niki stress, dan prihatin, kenging menapa Ngamarta sak niki, niki komplang mboten wonten jago ingkang mumpuni kangge mimpin negeri.., jago ingkang majeng sampun ketingal borok-borokipun, sampun waleh, pokokipun kepemimpinan kedah gantos ndara…”

Ya wis ngene wae Bagong, awakmu ingsun paring ngampil Jimat Jamus Kalimasada lan Kalung Robyong Maniking Warih, iki kena kanggo srana maju ing pemilu kada mbesuk

“Lho, panjenengan niku mboten ngimpi ta ndara

Source Wayang Heritage instagram.com/p/BlfORtHA1EO
Comments
Loading...