Nama Tokoh Wayang : Indrajid, Putra Mahkota Alengka

0 495

Indrajid atau Megananda dalam pedalangan Jawa adalah putra mahkota negara Alengka. Indrajid atau Megananda adalah putra Prabu Rahwana atau Dasamuka dengan permaisuri Dewi Tari, putri Bathara Indra dengan Dewi Wiyati. Indrajid (Megananda) mempunyai beberapa orang saudara seayah lain ibu masing – masing bernama : Pratalamariyam dari ibu Dewi Urangrayung, Yaksadewa, Trisirah dan Trimuka dari ibu Dewi Wisandi serta Trimurda.

Selain sakti, Indrajid juga menpunyai pusaka – pusaka andalan yang tiada tanding, antara lain : Panah Nagapasa, Senjata Rantai dan Ajisirep Megananda. Ia juga mempunyai kereta perang yang ditarik raksasa berkepala singa bernama Yaksasinga. Indrajid mepunyai sifat mudah naik darah, wataknya bengis, kejam dan mau menangnya sendiri. Ia merupakan senapati perang andalan Prabu Dasamuka yang bertugas menaklukan negara-negara sekitarnya, Indrajid mempunyai seorang istri bernama Dewi Sumbaga, putri dari negara Kotawindu.

Pada waktu pecah perang besar Alengka, negara Alengka diserang balatentara kera Prabu Rama dalam upaya membebaskan Dewi Sinta yang disekap Prabu Dasamuka, Indrajid tampil sebagai senapati perang Alengka. Ia berperang melawan Jaya Anggada saudara sepupunya sendiri, putra Resi Subali dengan Dewi Tari. Keduanya sama – sama sakti dan perkasa. Perang antara kedua cucu Bathara Indra itu berlangsung seru dan dahsyat, disaksikan para Dewa dan bidadari. Tapi akhirnya, Indrajid dapat dibinasakan oleh Laksamana dengan panah sakti Surawijaya.

Source My Wayang Indrajid
Comments
Loading...