Nama Tokoh Wayang : Narayana, Sebelum jadi Raja

0 207

Sebelum menjadi raja Dwarawati Narayana berguru kepada Padmanaba yang menjadi penjelmaan Wisnu. Dari berguru kepada Padmanaba kemudian seluruh senjata diperolehnya. Narayana mendapat Negara Dwarawati setelah mengalahkan Prabu Kalakresna, kemudian naik tahta bergelar Prabu Sri Bathara Kresna. Wisnu dipercaya sebagai penjaga keselamatan, Dalam beberapa lakon carangan Kresna juga pernah melakukan kekhilapan sehingga ditinggalkan oleh Wisnu seperti pada lakon Semar Kuning, lakon perebutan kikis Tunggarana, lakon Alap alapan Rukmini.

Pada waktu perang Baratayuda Kresna membela keluarga Pandawa. Hubungan keluarga Yadawa dengan Barata mulai terlihat sejak lakon Kangsa Lena. Prabu Sri Bathara Kresna menginginkan moksa. Kresna wafat dalam keadaan bertapa dengan perantaran panah pemburu.

Source journal.unnes.ac.id journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/download/2220/2282
Comments
Loading...