Nama Tokoh Wayang : Pandu (Pandu Dewanata), Raja

0 281

Pandu atau Prabu Pandudewanata adalah salah satu tokoh dalam Wiracarita Mahabharata. Ia adalah ayah dari kelima Pandawa. Pandu adalah putera kedua dari Begawan Byasa (Abiyasa). Ia memiliki kakak bernama Dretarasta dan adik bernama Widura. Pandu memiliki dua istri yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madri. Dikisahkan kedua pewaris tahta Astinapura, yaitu Wicitrawirya dan Citranggada meninggal saat usianya masih muda dan belum sempat memberikan keturunan bagi penerus kerajaan Kuru.

Oleh karena itu, untuk melanjutkan keturunan, kedua janda Wicitrawirya & Citranggada yaitu Ambika dan Ambalika diserahkan kepada Begawan Byasa agar diupacarai sehingga memperoleh keturunan. Ambika yang pertama mendapat giliran, disuruh oleh Satyawati, ibu mertuanya untuk mengunjungi Byasa ke dalam sebuah kamar sendirian, dan disana ia akan diberi anugerah. Namun, karena takut, Ambika terus menutup matanya saat berhadapan dengan Resi Byasa, sehingga putera yang dilahirkannya buta dan diberi nama Dretarastra.

Begitu juga dengan Ambalika, ia disuruh untuk menghadap Resi Byasa, namun ia sudah dipesan oleh Satyawati dan Ambika untuk tidak menutup matanya agar anak yang dilahirkan nanti tidak buta. Ambika memang tidak menutup matanya, namun ia menjadi pucat saat melihat wajah Begawan Byasa, maka putera yang dilahirkannya berwajah pucat dan diberi nama Pandu (Sansekerta; Pandu berarti pucat). Pandu adalah seorang pemanah yang amat mahir.

Source blog.hadisukirno.co.id blog.hadisukirno.co.id/pandu-pandu-dewanata
Comments
Loading...