Nama Tokoh Wayang : Sapujagad, Jin Raksasa Sawojajar

0 289

Sapujagad menurut cerita pedalangan Jawa adalah jin raksasa dari ksatrian Sawojajar, wilayah negara Mertani, sebuah kerajaan siluman yang dalam penglihatan mata biasa merupakan hutan belantara yang sangat angker. Ia mempunyai saudara kembar bernama Ditya Sapulebu yang tinggal di kesatrian Baweratalun. Ditya Sapujagad juga mempunyai tiga saudara seayah lain ibu masing-masing bernama : Prabu Yudhistira, raja jin negara Mertani, Arya Dandunwacana dari kesatrian Jodipati dan Arya Dananjaya yang tinggal di kesatrian Madukara.

Ditya Sapujagad sangat sakti. Ia memiliki Aji Purnamajati, yang berkhasiat : dapat mengerti dan mengingat dengan jelas pada semua peristiwa. Ketika hutan Mertani ditaklukan keluarga Pandawa, putra Prabu Pandu, raja negara Astina, Ditya Sapujagad maju perang menghadapi Nakula, putra Prabu Pandu dengan Dewi Madrim. Setelah mengetahui Arya Dandunwacana manunggal dalam diri Bima dan Arya Dananjaya manunggal dalam diri Arjuna, Ditya Sapujagad yang dikalahkan oleh Nakula, ikut manuksma, manunggal (sejiwa) dalam diri Nakula. Sebelum meninggal, kepada Nakula, Ditya Sapujagad menyerahkan Aji Purnamajati dan kesatrian Sawojajar berikut seluruh balatentaranya.

Source tokohpewayanganjawa.blogspot.com tokohpewayanganjawa.blogspot.com/2014/05/sapujagad.html
Comments
Loading...