Nama Tokoh Wayang : Wiruta, Putra Tunggal Arya Jayadrata

0 300

Wiruta adalah putra tunggal Arya Jayadrata dengan Dewi Dursilawati, putri Prabu Destrarasta dengan Dewi Gandari. Setelah Arya Jayadrata tewas di medan perang oleh Arjuna dalam perang Baratayuda, Arya Wiruta kemudian diangkat sebagai pengganti ayahnya, menjadi raja di negara Banakeling. Setelah era perang Baratayuda, Arya Wiruta tetap mengabdikan diri kepada negara Astina. Ketka Parikesit, putra Abimanyu dengan Dewi Utari, naik tahta kerajaan Astina menggantikan Prabu Yudhistira (Prabu Kalimataya), Arya Wiruta diangkat menjadi Patih Jero kerajaan Astina.

Pengangkatan ini dalam kaitanya untuk membina kekeluargaan dikalangan keluarga besas Astina dengan melupaka segala peristiwa yang terjadi sebelum Baratayuda. Pengabdian Arya Wiruta kepada kerajaan Astina cukup baik. Namun ia pernah berniat melakukan balas dendam terhadap anak keturunan Arjuna setelah ia melihat patung Jayadrata, ayahnya, yang tanpa kepala, dan mendapat cerita dari Sarawita, kalau ayahnya mati ole Arjuna dengan kepala terpenggal. Niat jahat Arya Wirutac dapat digagalkan oleh Sasikirana, putra Gatotkaca dengan Dewi Pregiwa. Arya Wiruta kemudian menjadi sadar akan kesalahannya setelah mendapat berapa nasehat dan penjelasan dari Semar.

Source tokohpewayanganjawa.blogspot.com tokohpewayanganjawa.blogspot.com/2014/06/wiruta.html
Comments
Loading...