Naskah Wayang : Tunjuk Wayang Semalam Suntuk

0 1.496

Naskah Pertunjukan Wayang Semalam Suntuk gaya Jawatimuran dalam cerita Resa Seputra (nara Sumber: Ki Dalang Bambang Sugio, tahun 2004, di Gedung Arstistika SMKN 9 Surabaya jalan Siwalankerto Permai I Surabaya. Dalam rangka penyerapan materi jurusan seni Pedalangan). Cak-ing pakeliran.

Jejer Negari Purwacarita
Buka rebab, mungel gendhing Gandakusuma laras Slendro pathet Sepuluh. Wayang Semar lan Bagong kabedhol, kaseleh wonten ing eblek tengen. Kayon kabedhol sesarengan, lampah lamba lajeng lampah rangkep, alon kapisah pindha wenganing gapura, ngantos dumugi pinggir, kayon kabeksa aken. Kayon katutup kanthi pethit ing kayon manunggal, lajeng dipun pisah mangiwa-manengen, katancepaken sesarengan wonten ing pinggir. Emban medal saking sisih tengen mangiwa kanthi kabeksaaken lampah lamba lajeng rangkep, katolehaken manengen nuli sembahan ambal kaping kalih lajeng tancep ing paseban tengen. Wayang beksan utawi punggawa beksan kawedalaken saking sisih kiwa manengen kanthi lampah lamba lajeng rangkep, ringgit tancep nuli capeng lajeng gebes dawah gong. Ringgit kabeksaaken lajeng sembahan, nuli tancep ing paseban kiwa. Wayang punggawa angka kalih kawedalaken saking sisih kiwa manengen kanthi lampah lamba lajeng rangkep, ringgit nuli sembahan tancep wonten ing paseban kiwa sak wingkingipun punggawa beksan. Putran kawedalaken (raden Sumalintana) saking sisih kiwa manengen kanthi beksan nuli sembahan lajeng tancep ing paseban tengen sak ngajengipun emban. Mangkupraja kawedalaken saking kiwa.

Source bukusekolahdigital.com bsd.pendidikan.id/data/SMK_11/Pedalangan_Jilid_2_Kelas_11_Supriyono_dkk_2008.pdf
Comments
Loading...