Sastra Pedalangan : Nyandra, Deskripsi Adegan Wayang

0 393

Nyandra adalah deskripsi adegan dengan menggunakan bahasa prosa dalam pertunjukan wayang

Terdapat dua jenis nyandra: janturan dan pocapan. Janturan adalah deskripsi adegan dengan iringan gamelan; dan pocapan adalah narasi adegan tanpa iringan gamelan. Contoh Janturan : Suh rep data pitana! anenggih wau kocapa negara ing pundi ingkang kaeka adi dasa nama purwa, eka sawiji adi linuwih dasa sapuluh nama iku panjenengan purwa nami wiwitan. Sandyan katah titahing dewa kasongan ing akasa, sinangga ing pertiwi, kaideng ing samudra, tebih ing parang muka, dasar negara Dwarawati silokane jero tancebe, jembar laladane, gede obore, duwur kukuse, padang jagate, adoh kakoncarane.

Sigeg ingkang murweng kawi paparab kang dadi nalendra, inggih kang ngarenggani pura, jejeneng Sri Maha Batara Kresna ya Prabu Jenggalamanik, Prabu Harimurti, Prabu Padmanaba, Prabu Basudewaputra, saweg dipunadep dening ingkang rayi Arya Setiyaki lan ingkang raka Patih Udawa. Sreg tumeluk kaya kuncim pertala mukanipun sarta kadiya tata malih krama paningalipun Padmanegara lan Udawa saking ajrih dateng pangkonan. Samya prapta ngabiyantara, jajar denira pinara.

Source caritawayang.blogspot.com caritawayang.blogspot.com/2015/08/sastra-pedalangan-dialog-bahasa-dalang-wayang.html
Comments
Loading...